මේ භාග්‍යමත් මාසයයි...  

 

 


අපේ සිංහල ක්‍රමයට අනුව භක්තිමත් මාසය නිසා මේ මාසේ ''බක්'' කියල  නම් කරල තියෙන්නේ..අලුත් සහල් මංගල්‍යය,මුට්ටි මංගල්‍යය වගේම  සිංහල අවුරුද්දදත්  යෙදෙන්නේ මේ මාසෙටයි. 

වසන්ත ඍතුවේ මල් පිපෙන කාලය යන අදහස තියෙන  ''අපිරියේ '' කියන  වචනයෙන් ''අප්‍රේල් '' කියල මේ මාසෙට බටහිර ක්‍රමයට නම ලැබුන.අලංකාරයට අධිපති ''අප්‍රොසිටේ''දෙවඟනට උපහාර පිණිස මෙම මාසය නම් කලා කියලත් මතයක් තියෙනවා.
 

 


Copyright © - www.sathutuuyana.lk.(2010-2014) All Rights Reserved


රූපය click කර අදාළ පිටුවට ඇතුළු වෙන්න.